Coaching/Councelling

Sinds enige tijd heb ik mij ook verdiept in coaching en councelling. Het lijkt mij een prima manier om naast de mensen die op eigen initiatief naar mijn praktijk komen,  ook de mensen in het zakenleven te kunnen bereiken.

Allereerst een prachtige en duidelijke definitie:

Coaching is een proces dat mensen voorwaarts helpt doordat zij worden ondersteund in:

1. het onderzoeken van hun huidige situatie

2. het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden

3. het stellen van doelen

4. het nemen van actie om deze doelen te bereiken

5. het wegnemen van weerstand

In coaching leren mensen hetgeen zij kennen en kunnen vooral effectief te gebruiken; ten eerste door boven water te krijgen waar de (nog verborgen) kwaliteiten liggen, ten tweede door de weerstand, die het gebruik van die kwaliteiten in de weg staat, zo veel mogelijk weg te nemen. De focus van de coaching richt zich op “het beste uit de coachee te halen”.

Het is een snellere manier dan therapie waar gekeken wordt naar het ontstaan van emotie. Bij coaching wordt onderzocht hoe op een goede manier om te gaan met de emotie.

Het begrip “gelijkwaardigheid” geeft de aard van een coachingsrelatie aan en verwijst direct naar de eigen verantwoordelijkheid van de coachee.

Het is een mooie manier om mensen persoonlijk te coachen op hun werk of  bij verlies van hun baan (reintegratie, outplacement).

Graag kom ik in gesprek met mensen die een behoefte hebben aan een coach zowel aan de werknemers- als aan de werkgevers-kant.