Chakra Balancing

“We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.”

Het is alsof de lens waardoor je naar de wereld kijkt vochtig, vuil en beschadigd is. We zien de wereld op een bepaalde manier, en dit beïnvloedt de keuzes die we maken.

Hoe ‘vuiler onze lens’ raakt, hoe moeilijker het wordt om de lens weer schoon te krijgen en de wereld op een andere manier te bekijken.

Op dit moment gaat er zowel op wereld- als persoonlijk niveau veel stress, onzekerheid, angst rond. Dit heeft ook invloed op jouw Chakra’s.  In onze jeugd hebben er wellicht ook gebeurtenissen plaatsgevonden die (nog) invloed hebben op jouw Chakra’s.

Het in balans brengen van jou Chakra’s kan je helpen anders in het leven te staan. Elk Chakra stelt een aspect van het bewustzijn voor dat kenmerkend is voor ons leven.  Elk Chakra ontvangt en geeft energie af aan ons lichaam. Tezamen zorgen ze voor een gezond lichaam en een heldere geest.

 

Er is werkelijk veel te vertellen over Chakra’s. Het beste is echter het zelf te ervaren en te merken dat je leven echt kan veranderen.

 

Voor data en kosten van deze workshop verwijs ik je graag naar de “Agenda”