VOLLE MAAN

 

 

V O L L E   M A A N

 

 

 

 

 

Overal ter wereld vinden er rond Volle Maan ceremonies plaats.  Grootmoeder Maan wordt geëerd om  haar mysterieuze kracht. De energie van de Volle Maan is uitermate geschikt voor reiniging, opschonen en het helder krijgen van je levenspad.

Schrijf van te voren op waar je duidelijkheid over wil hebben. Neem voor de ceremonie een kaars mee in een standaard zodat je op de avond zelf jouw kaars, jouw licht kan ontsteken. Aan het eind van de avond blaas je het licht uit om vervolgens het licht in jou zelf te plaatsen.

Uiteraard ontbreekt het spiraal niet. Begeleiding van gezang en drum(s) maakt dat het lopen van het Spiraal jouw intenties zal verduidelijken en/of integreren.

Het maandelijks volgen van de Volle Maan-ceremonies gaat ervoor zorgen dat je beter in staat bent om te gaan met de natuurlijke schommelingen van de Natuur en er juist beter mee omgaat, kunt samenwerken met de energieën.

Voor iedereen die een drum heeft…..neem ‘m mee!

 

Zie voor de data het kopje “Agenda”.