Rite of the Womb

THE RITE OF THE WOMB

HET RITUEEL VAN DE BAARMOEDER

 

Er is een lijn van Vrouwen die zich heeft bevrijd van het leed wat hen is aangedaan.

Deze vrouwen vragen ons het volgende te herinneren:

“De baarmoeder is geen plek om pijn en angst op te slaan….de baarmoeder is een plek voor creatie en geboorte te geven aan het leven”.

The Rite of the Womb, Het Ritueel van de Baarmoeder,  is eenvoudig en krachtig. De Baarmoeder, plek van de creatie en leven, zal zacht en liefdevol aangeraakt worden en in de  natuurlijke balans terugkeren waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde weer geleefd worden.
Dit ritueel heeft meerdere intenties:

Het is tijd om de  fysieke en psychische pijn van jou als vrouw te helen en te bevrijden. Deze pijn kan o.a. doorgegeven zijn van moeder op dochter, trauma’s opgelopen in dit leven of zelfs meegenomen uit vorige levens.

Het is tijd om het collectieve vrouwelijke lijden en de onderdrukking die al eeuwen lang over de hele wereld gevoeld en nog steeds ervaren wordt, te helen en te bevrijden.

Het is tijd om dit ritueel te verbinden met Moeder Aarde zodat ook zij bevrijding en heling kan ervaren.

Het is tijd voor alle Vrouwen om hun Kracht, Liefde, Wijsheid, Waarde, Gelijkwaardigheid, Zachtheid en nog zoveel meer, weer in eigendom te nemen.

The Rite of the Womb is een geschenk aan jezelf. Door de energie van de inwijding, die zowel een Healing als ook een Blessing is, wordt de vrouwelijke kracht gereactiveerd.

Een mooi, eenvoudig maar krachtig ritueel die ‘jou-zelf’ en het ‘collectieve vrouwelijke bewustzijn’ bevrijdt en daardoor ruimte creëert voor ‘gelijkwaardigheid in verscheidenheid’ en we gewoon meer en meer kunnen en mogen zijn….

Meer info: http://theriteofthewomb.com

Voor data en kosten van deze workshop verwijs ik je graag naar de “Agenda”.

Testimonial:

Lieve Imelda,
Dat was echt een prachtige Rite! Workshop is niet genoeg om de lading te dekken. Er gebeurde van alles onder jouw bezielende leiding en er werd op vele terreinen schoon schip gemaakt door iedereen aanwezig. Als dat geen helende werking heeft…!
Waar mijn buurvrouw zichzelf los praatte over haar wereld zonder enige schroom, zat ik maar na te denken over waar ik dan wel niet over zou moeten praten… Uiteindelijk moet je natuurlijk niet denken , maar vooral voelen en toen ik me jouw woorden weer herrinnerde ging het ineens als vanzelf. “Begin gewoon maar…” Dat was de sleutel die ik even nodig had. Het stroomde zomaar uit me. De opluchting daarna, dat ik het allemaal eindelijk eens uit kon spreken, wat mij altijd maar bezig houd, was enorm bevrijdend. Het leek net of mijn stem werd overgenomen en ik zei dingen die volgens mij eigenlijk bedoeld waren om mijn buurvrouw iets te vertellen over Vrouwen over de gehele wereld, die worden onderdrukt en misbruikt op alle mogelijke fronten. Het was een vreemde en volkomen logische vertolking, waar ik mij nu nog steeds erg over verbaas dat dat gebeurde. De wonderen zijn duidelijk de wereld nog niet uit. 🙏 Namasté 😘